Executive Committee

President:  Mrs. Diana Elsy

Past Presidents:   Mrs. Florence Kinsella

                             Mrs. Lilian Bennett

                             Mrs. Frances Watson

                             Mrs. Joan Densham

                             Mrs. Dorothy Harrison

Vice Presidents:   Mrs. Doris Cole

                             Mrs. Margaret Dietz

                             Mrs Margaret Jefferson 

                             Mrs. Jean Martin

                             Mrs. Ena Whittle

Captain:  Miss. Anne Dunn

Vice Captain: Mrs. Christine Pascall

Hon. Secretary:  Mrs. Anne Kirk

Hon. Treasurer:  Mrs. Marian Goodyear

Hon. Competition Secretary:  Miss. Anita Maxwell

Hon. Match Secretary:  Mrs. Del Brady

County Junior Organiser: Mrs. Bobby Griffiths

Handicap Adviser:  Mrs. Wendy Mabbott

Scratch Score Assessor:  Miss. Pat Usher

EG. Northern Delegate:  Mrs. Sue Wright

County Training Officer:  Mrs. Christine Pascall

Committee:  
  Mrs. Jean Aiston
  Mrs. Sue I'Anson
  Mrs. Christine Mair
  Mrs. Jacqueline Price
  Mrs. Chloe Taylor
  Mrs. Lesley Stokes
  Mrs. Elizabeth Wood